Aziz Paul

Aziz Paul, Hristiyanlığın Batı Avrupa’ya yayılmasındpek çan sorumludur. İsa’nın Yahudi dininin değişmesini amaçlayan mesajı, yalnızca Yahudiye’deki ve Kudüs’teki Yahudilere iletilmişti. Ancak Paul bu mesajı hem Yahudi diasporasına (İsrail dışında yaşayanlara) hem de geleneksel Yunan ya da Roma tanrı ve tanrıçalarına ve diğer kültlere inananlara ulaştırmıştır. Bu süreçte, kısmen tapınma biçimleri hakkında pek çok talimat ekleyerek, kısmen de mesajı değiştirerek (özellikle kadınlarla ilgili olan kısımları) Hıristiyanlık dinini değiştirmiştir. Paul’ün standart bir metni yoktu; ayrıca hiçbir zaman İsa’nın kendisiyle tanışmadı. Dolayısıyla İsa’nın mesajını oldukça özgür bir biçimde yorumlayabiliyordu. Eğer Aziz Paul vaazlar vermeseydi, Hıristiyanlık M.S. 66’daki Yahudi isyanı bastırıldığında ve Kudüs yandığında muhtemelen kaybolacaktı.
Dolayısıyla Paul hem yaşadığı zamanın bir ürünüdür hem de bugünün üzerinde büyük bir etki yaratmıştır.

Aziz Paul Yolu

Aziz Paul Yolu, Antalya’nın 10 km doğusundaki Perge ile Eğirdir Gölü’nün kuzeydoğusundaki Yalvaç arasında yer alan 500 km’lik ve yürümesi 27 gün süren işaretlenmiş bir rotadır. Antalya’nın 80 km kuzey doğusundaki Köprülü Kanyon Ulusal Park’ın girişindeki Beşkonak’tan başlayan ikinci bir kolu vardır. İkinci kol, Roma antik kenti Adada’da ilk rotayla birleşir. Rota, Roma yolları, patikalar ve orman yollarından geçer; yer yer dağ bisikletine uygundur.  Likya Yolu’ndan daha yabani bir rotadır, deniz seviyesinden başlar ve 2200 metreye kadar tırmanır. Rotada ortalama 2800 metreye kadar tırmanan iki opsiyonel zirve daha bulunur. Bu rota, Kate Clow tarafından 2008 yılında turizmi kırsal kesime taşımak ve Aziz Paul’ün Küçük Asya’daki ilk seyahatinde geçtiği yerler üzerinden yürüyüşçülere kırsala dair bir fikir vermek adına açılmıştır.
Perge’deki başlangıç noktası Antalya havaalanına yakındır ve bitiş Eğirdir Gölü’nün yakınındaki Yalvaç’tadır. Eğirdir, rotanın en temel ulaşım ve konaklama merkezidir. Yürüyüş için en iyi zamanlar ilk ve sonbahar aylarıdır – Temmuz – Ağustos çok sıcaktır. Çoğu gece için köy evleri ya da küçük pansiyonlarda konaklama imkanı bulabilirsiniz ancak uzun etaplarda kamp yapmanız gerekir – Çok sayıda iyi kamp yeri bulabilirsiniz.

Bize Ulaşın