Yerleşim Yerleri: Beşkonak, Karabük, Altınkaya, Gaziler ve Ballıbucak köylerinin tamamı Milli Park alanı içinde yer almaktadır. Yeşilvadi ve Çaltepe köylerinin ise bir kısmı Milli Park içinde yer almaktadır.

KAYNAK DEĞERLERİ

Jeolojik Yapı: Bölgenin kil, kumtaşı, konglomera ve kalker kayaçlarından meydana gelen jeolojik yapısı karstik yer şekillerinin oluşmasına imkân sağlamaktadır. Milli parkın ana kaynağını oluşturan Köprü Irmağı’nın, Bolasan Köyü ile Beşkonak arasında meydana getirdiği yarma vadi, 14 km uzunluğu ve 100 m’yi aşan duvarlarıyla ülkemizin en uzun kanyonudur.

 

Köprülü Kanyon Milli Parkı’nı önemli kılan en seçici özelliği morfolojik olarak oluşum gösteren kanyon yapılarıdır. Milli Park içerisinde yöre halkının adam kayaları ya da şeytan kayaları olarak adlandırdığı kaya oluşumları mevcuttur. Bu oluşumların yanı sıra Milli Park, derinliği 500 m’ye ulaşan, toplam uzunluğu 12 km.’yi bulan iki parçalı ana kanyon ile servi ormanlarının bulunduğu vadiyi Köprüçay’a bağlayan 2 km uzunlukta ikinci bir kanyona sahiptir.

  

Orta Torosların Karstik kuşağı içinde kendine yer bulan Köprülü Kanyon vadisi ve Antalya-Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda 13 adet farklı litolojiye sahip jeolojik formasyon yer almaktadır.

Memeliler: Milli Park içinde; 16 familyaya ait 37 memeli türünün yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Bu da tüm Türkiye’de yayılış gösteren memeli türlerinin (yaklaşık 170 tür) 1/5’ini oluşturmaktadır. Belli başlı memeli türleri; yaban keçisi, karakulak, vaşak, geyik, dağ keçisi, ayı, tilki, kurt, tavşan, sansar ve porsuktur.

Kuşlar: Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları içinde avifaunayı oluşturan 14 takım ve 41 familyaya ait 148 kuş türünün yayılış gösterdiği tespit edilmiştir. Kızıl akbaba, Kaya sıvacısı, kuyrukkakan, karakulaklı kuyrukkakan, aksırtlı kuyrukkakan, kaya serçesi, ebabil, kaya kartalı, taşkızılı, gökardıç, kızıl kirazkuşu, yılan kartalı, kaya güvercini, kaya kırlangıcı, kaya kirazkuşu başlıca önemli kuş türleridir.

Balıklar: Milli Park içinde toplam 7 balık türü (2’si egzotik) bulunmaktadır.  Milli Parka adını veren Köprü Çayında tespit edilen balık türleri; Alabalık, Barbus, Siraz, Çiçek balığı, Havuz balığı, Gökkuşağı alabalığı’dır.

 

Sürüngenler: Milli Park içinde toplam 13 familyaya ait 25 farklı sürüngen türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Tosbağa, Çizgili Kaplumbağa, Kör Kertenkele, Oluklu kertenkele, Kör Yılan, Kara Yılan ve Hazer Yılanı’dır.

FLORA

Koruma öncelikleri olarak aşağıdaki özellikler tanımlanmıştır: Saf servi (Cupressus sempervirens) ormanı, Milli Parkın en önemli doğal kaynak değeridir. Köprülü Kanyon Milli Parkı’ndaki yaklaşık 400 hektarlık doğal servi ormanı, bir zamanlar geniş yayılış gösterdiği tüm Akdeniz bölgesinin en büyük doğal servi ormanıdır. Yaşlı ibreli ormanlar-makiler Sedir (Cedrus libani) ve Toros göknarı (Abies cilicica ssp. isaurica) ile karışık olan yaşlı karaçam (Pinus nigra) ormanları doğal yapılarıyla büyük ekolojik öneme sahiptir. Zengin ve çeşitli bitki örtüsü 230’u endemik olan 950 civarında takson ile Köprülü Kanyon Milli Parkı bitki örtüsü dikkat çekici bir zenginlik ve çeşitlilik sunmaktadır.

KÜLTÜREL VE ARKEOLOJİK DEĞERLERİ

Milli park tabii güzellikleri kadar, zengin kültürel kaynağa da sahiptir. M.Ö. 5. yüzyılda kurulmuş antik Selge şehrinin tiyatrosu, agorası, Zeus ve Artemis tapınakları, sarnıçları, su kemeri, Köprü Irmağı ve Kocaçay üzerinde bulunan Oluk ve Büğrüm köprüleri ile Selge’yi Pamphylia sahil şehirlerine bağlayan taş kaplamalı tarihi yolu şehrin kalıntılarının en çarpıcı örnekleridir.

Alanda yaşayan halkın kendine özgü bir kültürü vardır. Bu insanlar modern dünya ile temas içinde olmalarına rağmen geleneklerini de sürdürmektedirler. Hayvancılıkla birlikte yaylacılık hayat tarzı gelişmiştir. Yöreye özgü taş malzeme kullanılan mimari de önemli kültürel değerdir.

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI GÖRÜLECEK YERLER

 • Saf Servi Ormanları,

 • Yaşlı İğne Yapraklı Ormanları,

 • Köprüçay Irmağı,

 • Adam Kayaları (Şeytan Kayaları)

 • Kanyonlar

 • Bozburun Dağı

 • Selge Antik Şehri ve Su Yolu,

 • Oluk Köprü-Büğrüm Köprü

 • Kral Yolu

 • Su kemeri

 • Gözetleme Kulesi

 • Milli Park içerisinde ve çevresinde bulunan 11 adet köy

 • Yürüyüş Rotaları

 • Günübirlik Kullanım Alanıdır.

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI’NDA YAPILABİLECEK AKTİVİTELER

 • Zengin Bitki Örtüsü ve Jeolojik Yapı Gözlemi,

 • Yaban Hayatı Gözlemciliği,

 • Doğa Yürüyüşü,

 • Piknik,

 • Fotoğrafçılık İmkânı,

 • Rafting,

 • Kano Sporu,

 • Oryantring,

 • Çadırlı/ Karavanlı Kampçılık

 • Olta Balıkçılığı,

 • Kanyoning,

 • Yayla Turizmi,

 • Atlı Yürüyüş,

 • Bisiklet Sporu bulunmaktadır.

 • Patika Koşusu

ULAŞIM

Milli Parka, Antalya – Manavgat karayolunun 49. km’sinden ayrılan asfalt bir yol ile gidilir. Bu yol Akdeniz sahillerinden ayrılıp Taşağıl’dan geçerek Beşkonak’a ulaşır.

 

Bize Ulaşın